Doradztwo Informatyczne
Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych
Weryfikacja Autentyczności Dokumentów
 
 
 
Weryfikacja autentyczności dokumentów dla cudzoziemców
 
Żeby wysłać zgłoszenie uczestnictwa, kliknij tutaj.
 
Polska już od wielu lat staje się państwem coraz bardziej otwartym dla wszystkich, którzy chcą tutaj mieszkać i pracować. Dzieje się tak w związku z członkostwem w Unii Europejskiej, w której obowiązuje zasada swobody przepływu osób, a także w związku z rozwojem gospodarczym naszego kraju. Coraz więcej osób realizujących swoje plany życiowe w Polsce to obywatele innych krajów. Również cudzoziemcy w swoim codziennym życiu prywatnym i zawodowym posługują się dokumentami. Są to paszporty, wizy, karty pobytu, zaświadczenia tożsamości, dokumenty podróży, itd.  W sumie organy władzy publicznej w Polsce wydają cudzoziemcom kilkanaście różnych typów dokumentów.
 
Biorąc to pod uwagę zapraszamy do udziału w przygotowanym przez PeOx Consulting specjalistycznym szkoleniu na temat weryfikacji autentyczności dokumentów wydawanych cudzoziemcom przez władze polskie.
 
Zakres szkolenia - w celu zapewnienia kompletności i spójności merytorycznej program szkolenia został podzielony na trzy bloki tematyczne.
 
Podczas pierwszego bloku słuchacze wprowadzani są w problematykę legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz dokumentów jakimi cudzoziemcy mogą się posługiwać. Każdy z wydawanych cudzoziemcom dokumentów jest nośnikiem pewnych informacji o jego posiadaczu lub przysługujących mu uprawnieniach. Z tego powodu wiedza o „kontekście” w jakim dokumenty występują w obiegu prawnym jest równie kluczowa, jak wiedza na temat zabezpieczeń technicznych zastosowanych w dokumentach, która zaprezentowana zostanie podczas kolejnego bloku tematycznego.
 
W drugim bloku przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące budowy dokumentów zabezpieczonych. Posiadanie ogólnej wiedzy o metodach i technikach produkcji dokumentów, pozwala na dogłębne zrozumienie charakterystyki poszczególnych zabezpieczeń. Uczestnicy szkolenia zapoznawani są z materiałami, z których wykonane są dokumenty, technikami poligraficznymi oraz stosowanymi w dokumentach elementami zabezpieczającymi.
 
Trzeci blok poświęcony jest omówieniu zabezpieczeń zastosowanych w konkretnych dokumentach wydawanych cudzoziemcom – kary pobytu, dokumenty podróży, zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, dokumenty wydawane obywatelom UE lub członkom ich rodzin. Podczas tego bloku słuchacze mają możliwość bezpośredniego zapoznania się z dokumentami, a także dzięki wiedzy nabytej podczas poprzednich bloków, mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności pozwalających na weryfikację autentyczności tych dokumentów.
 
Lista szkoleń - kliknij tutaj
Wspierane przez Hosting o12.pl

 
 
Informacje znajdujące się na stronach internetowych PeOx Consulting nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
© Copyright PeOx Consulting 2009 - 2014