Doradztwo Informatyczne
Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych
Weryfikacja Autentyczności Dokumentów
 
 
 
 
 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
 
Tytuł szkolenia**:
Symbol szkolenia**:
Proponowany termin szkolenia:
Firma zgłaszająca (nazwa):
Adres siedziby (ulica, miejscowość, kod):
Telefon:
Fax:
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (jeżeli inne niż uczestnika):
Nazwisko uczestnika**:
Imię uczestnika**:
Email uczestnika**:
Telefon kontaktowy uczestnika**:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych**:
 
(** Pola wymagane)

 
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez PeOx Consulting.
 
Realizując obowiązek informacyjny określony w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że PeOx Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 201A lok.38, zbiera dane osobowe zawarte w zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu dla celów związanych z przeprowadzaniem szkoleń oraz wydawaniem certyfikatów uczestnictwa. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane osobowe przekazywane są do PeOx Consulting dobrowolnie.
Wspierane przez Hosting o12.pl

 
 
Informacje znajdujące się na stronach internetowych PeOx Consulting nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
© Copyright PeOx Consulting 2009 - 2014