Doradztwo Informatyczne
Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych
Weryfikacja Autentyczności Dokumentów
 
 
 
USŁUGI DORADCZE
 
W zakresie wszystkich usług doradczych i konsultingowych postępujemy według następującego schematu:
PeOx Consulting - usługi doradcze - schemat współdziałania z klientami
Proponowany algorytm działania gwarantuje, że przedmiot świadczonych usług będzie odpowiednio dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.
 
WYKAZ USŁUG DORADCZYCH
 
DORADZTWO W ZAKRESIE INFORMATYKI
 • kompleksowa obsługa przedsięwzięć informatycznych;
 • opracowanie strategii informatyzacji przedsiębiorstwa lub instytucji;
 • wsparcie doradcze w czasie wdrożenia strategii informatyzacji;
 • zarządzanie projektami informatycznymi;
 • nadzór w imieniu klienta nad projektami prowadzonymi przez firmy zewnętrzne;
 • konsulting przy wdrożeniach IT;
 • analiza przedwdrożeniowa systemów klasy ERP;
 • analiza procesów biznesowych;
 • analiza wymagań wobec systemów informatycznych;
 • specyfikacja wymagań funkcjonalnych;
 • szacowanie nakładów na przedsięwzięcia informatyczne
  - metoda punktów funkcyjnych IFPUG;
 • projektowanie systemów informatycznych;
 • projektowanie baz danych oraz hurtowni danych;
 • opracowywanie specyfikacji technicznej;
 • opracowywanie dokumentacji;
 •  
  DLA ADMNISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ:
   
 • opracowanie strategii informatyzacji instytucji;
 • wsparcie w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest system informatyczny;
 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ);
 • wsparcie doradcze w realizacji umów: doradztwo strategiczne, analiza dokumentów przedstawianych przez wykonawców, zarządzanie projektem po stronie Zamawiającego, udział w odbiorach, monitorowanie harmonogramu, monitorowanie ryzyk, itp.
 • konsulting w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • wsparcie w tworzeniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001;
 • audyt przetwarzania i ochrony danych osobowych;
 • wspomaganie Administratorów Danych oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI);
 • opracowanie projektów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • identyfikowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;
 • opracowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji przez GIODO;
 • opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji;
 • przygotowanie instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych.
 
 
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące świadczonych przez PeOx Consulting usług doradczych, prosimy o kontakt za pomocą formularza znajdującego się w zakładce Kontakt.
Wspierane przez Hosting o12.pl

 
 
Informacje znajdujące się na stronach internetowych PeOx Consulting nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
© Copyright PeOx Consulting 2009 - 2014