Doradztwo Informatyczne
Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych
Weryfikacja Autentyczności Dokumentów
 
 
 
MISJA
 
Misją PeOx Consulting jest świadczenie najwyższej jakości profesjonalnych usług doradczych i szkoleniowych, które przyczynią się do rozwoju świadomego i bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego.
 
Chcemy wspierać naszych klientów wiedzą i doświadczeniem zdobytymi przez lata naszej praktyki zawodowej w dziedzinie IT oraz bezpieczeństwa.
 
 
WIZJA
 
Wizją PeOx Consulting jest wypracowanie silnej pozycji pośród firm konsultingowych świadczących swoje usługi w zakresie infromatyki i bezpieczeństwa.
Wspierane przez Hosting o12.pl

 
 
Informacje znajdujące się na stronach internetowych PeOx Consulting nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
© Copyright PeOx Consulting 2009 - 2014