Doradztwo Informatyczne
Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych
Weryfikacja Autentyczności Dokumentów
 
 
 
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny
 
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170 z późn. zm.) na organ uprawniony do wykorzystywania danych z Systemu Informacyjnego Schengen lub danych z Systemu Informacji Wizowej nałożony został obowiązek przeszkolenia wszystkich osób mających dostęp do tych danych. Odbycie szkolenia jest warunkiem wydania przez właściwy organ upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego zapewniającego dostęp do danych SIS i VIS.
 
W celu wsparcia uprawnionych organów administracji publicznej w wypełnieniu obowiązków określonych w ustawie o udziale RP w SIS i VIS w PeOx Consulting przygotowana została oferta szkoleniowa z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny.
 
Opracowany przez nas autorski program szkoleń spełnia nałożone przepisami prawa wymagania. Zarówno sam zakres przedmiotowy szkolenia jak i instruktorzy dobrani zostali ze szczególną dbałością o wypełnienie wszystkich warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. Nr 80, poz. 482).
 
Na podstawie przepisów tego rozporządzenia szkolenia mogą zostać przeprowadzone przez podmioty dysponujące środkami technicznymi i organizacyjnymi oraz zapewniające kadry z niezbędnym przygotowaniem merytorycznym w zakresie zagadnień objętych planem szkolenia.
 
PeOx Consulting jest podmiotem, który spełnia te wymagania.
 
Do kwalifikacji jakie muszą posiadać instruktorzy uprawnieni do prowadzenia szkoleń należy:
  1. odpowiednie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z budową, utrzymaniem, administrowaniem, korzystaniem i obsługą systemów informatycznych wykorzystywanych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego,
  2. posiadanie wiedzy w zakresie obowiązków uprawnionego organu wynikających z korzystania z danych SIS lub danych VIS, w szczególności w zakresie dokonywania wpisów danych do SIS i VIS oraz wglądu do tych danych,
  3. znajomość przepisów oraz procedur regulujących korzystanie z Krajowego Systemu Informatycznego oraz danych SIS lub danych VIS oraz znajomość systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego,
  4. wiedza dotycząca ochrony danych osobowych.
Kadra prowadząca szkolenia rekrutuje się spośród byłych urzędników administracji centralnej odpowiedzialnej za realizację zadań dotyczących zapewnienia prawidłowego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze Schengen.
 
Posiadając wieloletnie doświadczenie w pracy na polu dostosowania organów administracji państwowej do udziału w SIS i VIS, zarówno w zakresie prac legislacyjnych jak i budowy systemów informatycznych oraz odpowiednie umiejętności trenerskie, dajemy rękojmię w pełni gwarantującą najwyższą jakość szkoleń w tym zakresie.
 
Skuteczność tych osób została potwierdzona przeszkoleniem kilkudziesięciu pracowników administracji centralnej posiadających dostęp do SIS i VIS - aby zobaczyć referencje kliknij tutaj.
 
Przejdź do sekcji SZKOLENIA
Wspierane przez Hosting o12.pl

 
 
Informacje znajdujące się na stronach internetowych PeOx Consulting nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
© Copyright PeOx Consulting 2009 - 2014