Doradztwo Informatyczne
Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych
Weryfikacja Autentyczności Dokumentów
 
 
 
    STRATEGIE INFORMATYZACJI
Strategia to określenie głównych, długofalowych celów organizacji i przyjęcie takich kierunków działania oraz taka alokacja zasobów, które są konieczne do zrealizowania tych celów. Strategia informatyzacji przedsiębiorstwa lub instytucji odnosi się do długofalowych planów związanych z wprowadzaniem nowoczesnych technologii informatycznych.
 
Strategia informatyzacji nie może jednak dotyczyć wyłącznie aspektów technologicznych. Powinna ona stanowić element strategii całej organizacji, zaś jej cele powinny być definiowane w kategoriach strategicznych celów biznesowych. Informatyzacja danych obszarów działalności organizacji, nierzadko stanowić może katalizator wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań niezwiązanych bezpośrednio z informatyką, np. z zakresu teorii zarządzania. Z tego powodu opracowanie i wdrożenie strategii informatyzacji jest niezwykle istotnym elementem zarządzania organizacją.
 
Przejdź do strony doradztwo informatyczne.
Wspierane przez Hosting o12.pl

 
 
Informacje znajdujące się na stronach internetowych PeOx Consulting nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
© Copyright PeOx Consulting 2009 - 2014