Doradztwo Informatyczne
Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych
Weryfikacja Autentyczności Dokumentów
 
 
 
    WSPARCIE DORADCZE INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
Jednym z najistotniejszych elementów misji PeOx Consulting jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Najważniejsze zadania w tym zakresie mają do realizacji organy administracji państwowej oraz organy samorządowe.
 
PeOx Consulting dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu sprawami informatyki w urzędach administracji, dzięki czemu problemy dotyczące opracowania i wdrożenia strategii informatyzacji, kierowania projektami informatycznymi, przeprowadzania przetargów informatycznych oraz realizacja wszelkich innych działań, których celem jest wsparcie prawidłowego funkcjonowania urzędu poprzez technologie informatyczne, nie stanowią dla nas tajemnicy.
 
PeOx Consulting realizuje usługi związane z przygotowaniem instytucji publicznych do przeprowadzenia przetargów na wykonanie lub wdrożenie systemów informatycznych. Posiadamy duże doświadczenie praktyczne w opracowywaniu dokumentacji przetargowej (SIWZ) i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w tym zakresie. Doradzamy w jaki sposób opracować specyfikację wymagań, aby spełniała wymogi określone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko protestów, a co za tym idzie, redukuje się potencjalne ryzyko opóźnień w realizacji projektów.
 
Oferujemy także wsparcie doradcze na etapie realizacji zawartych z wykonawcami umów.
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nasze usługi mogą być realizowane z pominięciem procedur wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych!
 
Zdajemy sobie sprawę, że implementacja systemów informatycznych dla administracji publicznej stanowi strategiczny element budowy społeczeństwa informacyjnego. PeOx Consulting zgodnie ze swoją misją chce wspierać instytucje publiczne w przedsięwzięciach służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego.
Wspierane przez Hosting o12.pl

 
 
Informacje znajdujące się na stronach internetowych PeOx Consulting nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
© Copyright PeOx Consulting 2009 - 2014